SBIR-14012 | Supercirkel: afval als grondstof in de voedselketen

admin2014, Kernthema Circulair, Project, SBIR-projecten

Projecttitel: Supercirkel: afval als grondstof in de voedselketen
Projectnummer: SBIR-14012
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2014
Projectpartners: Van Iersel Biezenmortel BV


Samenvatting

Kun je reststromen van aardappelen, groente en fruit verwerken tot een grondstof voor potgrond om zo de inzet van veen zo veel mogelijk te vervangen? In dit project wordt een verwerkingsmethode ontwikkeld waarbij de genoemde reststromen samen met groenafval wordt gecomposteerd tot potgrond.

Deel dit bericht