AF-EU-16006 | Sim4Nexus

admin2016, EU-projecten, Kernthema Gezond en Veilig, Project

Projecttitel: Sim4Nexus
Projectnummer: AF-EU-16006
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2016 – 2020
Projectleider: George Beers
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
SIM4NEXUS ondersteunt marktpartijen over de integratie van voedsel, energie, water en klimaatverandering op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. De verwachting is dat door beter dan voorheen rekening te houden met de wisselwerking hiertussen een bijdrage geleverd kan worden aan de 2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Hiervoor wordt op basis van data-analyse (‘big data’) en complexe modellen een zogenaamd ‘Serious Game’ ontwikkeld voor de voedsel-energie-water-klimaat nexus.

Links
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht