AF-12516 | Reductie van de methaanemissie bij melkkoeien

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Reductie van de methaanemissie bij melkkoeien
Projectnummer: AF-12516
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2014 – 2016
Budget publiek: € 56.000
Budget privaat: € 75.000
Projectleider: Henk Bovenhuis
Projectpartners: CRV, Qlip, TiFN, Wageningen University.


Samenvatting
In een onderzoeksproject gestart in 2012 gericht op reductie van de methaanemissie bij melkkoeien worden vergelijkingen ontwikkeld om de methaanemissie van individuele koeien te voorspellen op basis van de infraroodprofielen van hun melk. Hierbij zullen relaties tussen methaanemissies en een groot aantal genotypen van deze koeien worden gelegd. In dit project zullen op basis van de inzichten uit het voornoemde project nieuwe voorspellende vergelijkingen voor de methaanemissie van individuele koeien worden ontwikkeld die voor specifieke genotypen geoptimaliseerd zijn. Dergelijke genotype-specifieke voorspellende vergelijkingen moeten ons in staat stellen nauwkeuriger voorspellingen met betrekking tot de methaanuitstoot van individuele melkkoeien te doen. Dit zal ons de mogelijkheid bieden om nieuwe producten ten behoeve van het houden en fokken van melkkoeien te ontwikkelen die zullen bijdragen aan de reductie van hun methaanemissie. Bovendien zullen de verkregen nieuwe inzichten bijdragen aan de kennis over genetische en mechanistische aspecten die een rol spelen in de methaanuitstoot door melkkoeien.

Links
website
rapportage 2014
rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht