AF-15262 | Personalized Nutrition and Health

admin2016, Kernthema Consument en Maatschappij, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Personalized Nutrition and Health
Projectnummer: AF-15262
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2016 – 2020
Budget publiek: € 8.680.000
Budget privaat: € 10.380.000
Projectleider: Liesbeth Luijendijk
Projectpartners:  Amway, Bayer CropScience veget. Seeds, Bayer – Nunhems Netherlands, Campbell’s Soup, Centraal Bureau voor de Statistiek, DSM, FrieslandCampina, I3B ICT for Brain Body & Behaviour, Jumbo, Kostelyck, NIPED, NPN, Nutricia/Danone, Pfizer consumer health, Philips, PS In Food Service, Questionmark, Royal Ahold, TNO, VitalinQ, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
De kosten van de gezondheidszorg nemen hand over hand toe. Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zijn er effectieve preventieprogramma’s nodig. De afgelopen jaren is gebleken dat leefstijladviezen via massamedia-campagnes meestal niet leiden tot significante verbeteringen van de volksgezondheid.

Wat doet het project eraan?
In het project wordt een methode ontwikkeld die het eetgedrag en een aantal gezondheidskenmerken van een individu meet en razendsnel vertaalt naar een persoonlijk advies. De verwachting is dat wanneer consumenten snel feedback krijgen op de gevolgen van hun gedrag, ze eerder ongezond gedrag afzweren en gezond gedrag beter kunnen volhouden. Op die manier kan de kans op dieet-gerelateerde ziektes aanzienlijk worden verkleind.

Wat levert het project op?
Het project levert betaalbare en non-invasieve methodes op om het individuele eetgedrag en de individuele gezondheid te meten. Het project is gestart in september 2016. Er is een inventarisatie gemaakt van alle reeds beschikbare tools en methoden. Er heeft een consumentenonderzoek plaatsgevonden en de eerste pilot-studies zijn ontworpen.

Links:

Deel dit bericht