AF-16002 | Optimalisatie van het raffinageproces van plantaardige oliën en vetten i.v.m. reductie van procescontaminanten

admin2017, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Optimalisatie van het raffinageproces van plantaardige oliën en vetten i.v.m. reductie van procescontaminanten
Projectnummer: AF-16002
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2017 – 2020
Projectleider: Stefan van Leeuwen
Betrokken partijen: Care Naturkost, KG,  Spack Trading, Special Refining Company,  Wageningen University & Research


Plantaardige oliën zijn een belangrijk bestanddeel van voeding. Plantaardige oliën worden geraffineerd, om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Tijdens de raffinage van plantaardige oliën kunnen echter potentieel schadelijke contaminanten, o.a. 3-MCPD-ester en glycidylester (GE), worden gevormd. Diverse onderzoeken (o.a. EFSA) laten zien dat de indicatieve inname van 3-MCPD-ester en GE via voedsel de gezondheidslimiet kan overschrijden bij baby’s en jonge kinderen. Er zijn een aantal mitigatiestrategieën gepubliceerd voor reductie van deze proces-geïnduceerde contaminanten (o.a. in een mitigatie toolbox) maar deze zijn slechts beschrijvend van aard. Tevens is de verwerking van biologische oliën en vetten er niet in opgenomen, terwijl dit specifieke procescondities vereist. Het doel van dit project is het onderzoeken van mitigatiestrategieën voor de reductie van 3-MCPD en gerelateerde verbindingen in (bio) oliën en vetten terwijl de kwaliteit van het product optimaal blijft. Dit project richt zich op de kwaliteit van grondstoffen en de aanwezigheid van precursors die tot 3-MCPD en gerelateerde verbindingen kunnen leiden. Daarnaast worden met pilot plant experimenten optimale processingcondities in detail onderzocht. State-of-the art meettechnieken worden ingezet om de vorming van procescontaminanten in deze experimenten te doorgronden. Daarnaast wordt via multi-response kinetische modellering inzicht verkregen in het reactienetwerk voor de vorming van 3-MCPD en gerelateerde verbindingen, en factoren (precursors, tijd-temperatuur) die hierop invloed hebben. Dit inzicht wordt vervolgens gebruikt om processing condities te optimaliseren die de vorming van 3-MCPD en glycidylester kunnen verminderen, met behoud van kwaliteit. De resultaten van dit project geven inzicht in de precursors die leiden tot vorming van procescontaminanten en de mogelijke mitigatiestrategieën voor optimalisatie van kwaliteit van (bio) plantaardige oliën en reductie van ongewenste procescontaminanten. De optimale processing condities die voortvloeien uit dit project worden concreet beschikbaar gesteld voor de oliën en vetten sector. De communicatiestrategie richt zich op verspreiding van projectaanpak en resultaten naar betrokkenen in de sector, in vakblad(en) en wetenschappelijke publicaties. Dit verzekert een goede uitwisseling met andere bedrijven en andere geïnteresseerden.

Links:

Deel dit bericht