AF-15212 | Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie

admin2016, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie
Projectnummer: AF-15212
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 559.000
Budget privaat: € 559.000
Projectleider: Masja Nierop Groot
Projectpartners: Asito, Kaak Nederland, Kleentec,  Heijs Food Products,  OMVE Netherlands, Wageningen University & Research


Methodes voor effectieve reiniging en desinfectie van de procesomgeving of andere contactoppervlakken met levensmiddelen zijn essentiële onderdelen in de borging van de microbiologische veiligheid en houdbaarheid van levensmiddelen. De reinigingsstrategieën die momenteel door de levensmiddelenindustrie worden gehanteerd kunnen sterk worden verbeterd, o.a. door een objectievere beoordeling van de risico’s, het opstellen van heldere richtlijnen en beter inzicht in de opbouw van biofilms en de effectiviteit van de verschillende beschikbare reinigingsstrategieën. Deze PPS heeft de ambitie om een nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie te ontwikkelen voor een aantal sectoren in de levensmiddelenindustrie en deze ook te implementeren. Deze ambitie zal worden gerealiseerd door onder andere de volgende activiteiten:

  • Vergroting van de kennis over oppervlaktebesmettingen, meer specifiek de vorming van biofilms;Beter inzicht in de risico’s waar bij het ontwerp en gebruik van apparatuur rekening mee moet worden gehouden in relatie tot oppervlaktebesmettingen;
  • Implementatie van innovatieve technologieën zoals bijvoorbeeld koud plasma sterilisatie in reiniging en desinfectie van oppervlakken in de levensmiddelenindustrie;
  • Het bepalen van de effectiviteit en bruikbaarheid van een aantal reinigingsstrategieën (methoden, middelen, technologieën), die nu al op de markt zijn of nog in ontwikkeling;
  • Opstellen van (sectorspecifieke) richtlijnen voor effectieve reiniging van de procesomgeving (apparatuur, ruimte, gebruikers);
  • Implementatie van de kennis in de praktijk, o.a. door training van personeel (operators én schoonmakers) en leidinggevenden.

Met de kennis die in deze PPS wordt ontwikkeld kan de levensmiddelenindustrie in samenwerking met de schoonmaaksector gerichter werken aan het elimineren en beheersen van de grootste verontreinigingsrisico’s. Hiermee zal reiniging ook steeds minder als “end-of-pipe” oplossing worden ingezet, maar worden beschouwd als integraal onderdeel van het proces (ook preventief).

Links:

Deel dit bericht