NWO-13001 | NUDGIS: Novel Understanding of Designs for Good Intervention Strategies

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, NWO-projecten, Project

Projecttitel: NUDGIS: Novel Understanding of Designs for Good Intervention Strategies
Projectnummer: NWO-13001
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2014 – 2018
Budget: € 1.500.000
Projectleider: Prof.dr. Denise de Ridder
Kennisinstelling: Universiteit Utrecht
Projectpartners: Unilever, FrieslandCampina


Samenvatting

Anders dan vaak wordt gedacht, is eetgedrag veelal het gevolg van automatische processen en spelen bewuste keuzes slechts een kleine rol. Daardoor grijpen consumenten naar lekkere maar ongezonde producten en laten ze gezondere producten met minder zout, vet of suiker staan.

Dit project onderzoekt de inzet van ‘nudges’: subtiele veranderingen in de keuzecontext, waardoor de gezonde keuze gemakkelijker wordt zonder dat de consument in zijn keuzemogelijkheden wordt beperkt of het gevoel krijgt van opdringing.

Het project is gebaseerd op psychologische theorieën over ‘priming’ en zal naast labonderzoek ook studies in levensechte situaties doen om te kijken hoe lang de effecten van nudges aanhouden in complexe situaties. De populariteit van een product en emotionele boodschappen op de verpakking spelen ook mee. Het project leidt tot inzichten in de keuzecontext die het gedrag van de consument subtiel kunnen ombuigen naar consumptie van meer gezonde producten.

Deel dit bericht