AF-12081 | Novel Food Dossiers: van black box naar tool box

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Novel Food Dossiers: van black box naar tool box
Projectnummer: AF-12081
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013
Budget publiek: € 193.000
Budget privaat: € 200.000
Projectpartners: DLO-FBR Wageningen UR, Wageningen, DLO-RIKILT Wageningen UR, Vereniging Nederlandse Insectenkwekers (Venik), Phycom, Proleaf (samenwerkingsverband van AC Consult K+V Organisatieadvies, Dumea en Spring Biobased Products), M. Ruig & zonen, Ynsect


Samenvatting

De innovatieopgave betreft het wegnemen van belemmeringen voor het opstellen van voedselveiligheidsdossiers in het kader van de Novel Foods Verordening (NFV-dossiers) voor (MKB)-bedrijven. De kennisvragen betreffen: Welke eisen stelt de wetgever aan een NFV-dossier voor nieuwe eiwitten? Hoe kunnen deze eisen vertaald worden naar een beslisboom als hulpmiddel voor (MKB-)bedrijven om een NFV-dossier samen te stellen? Welke belemmeringen komen naar voren bij de invulling van een  NFV-dossier voor nieuwe eiwitten? De beslisboom ondersteunt (MKB-)bedrijven om belemmering vanuit de NFV weg te nemen.

Dit project heeft tot doel een beslisboom te ontwikkelen die (MKB-)bedrijven ondersteunt bij het opstellen van voedselveiligheidsdossiers vanuit de Novel Food Verordening wat nodig is voor markttoelating van hun nieuwe eiwit(produc)ten. De beslisboom neemt ervaren belemmeringen weg vanuit de wet- en regelgeving door inzicht te geven in het proces van opstellen van een voedselveiligheidsdossier vanuit de Novel Food Verordening. Hierdoor zullen (MKB-)bedrijven eenvoudiger nieuwe eiwitten op de markt kunnen brengen, wat tot meer innovatie zal leiden. Hiermee draagt dit project bij aan een oplossing om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze van eiwitten te voorzien.

Deel dit bericht