FNDM-130038 | Naughty and Wise Mix for Elderly

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Naughty and Wise Mix for Elderly
Projectnummer: FNDM-130038
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2014
Projectpartners: OrgaNext Life Science, NIZO Food Research, Delicia


Samenvatting

Het primaire doel van het technologie innovatie project is het ontwikkelen van nieuwe product technologieën die product eigenschappen opleveren die een positieve bijdrage aan de volksgezondheid (healthy aging) leveren. Deze nieuwe product eigenschappen maken het op termijn mogelijk om nutritioneel verantwoorde en attractief smakend producten aan thuiswonende ouderen aan te bieden.

Dit helpt kwetsbare ouderen hun vitaliteit te behouden (door ongewenst spierverlies tegen te gaan) of terug te winnen (door het herstel proces na ziekenhuisopname met de optimale nutriënten te ondersteunen).

Het betreft een valorisatieproject waarin hoge eisen aan innovatieve producttechnologie en er sprake is van een innovatieve ketencombinatie om de thuis wonende kwetsbare ouderen optimaal te ondersteunen in hun behoefte zelfstandig te blijven tot op hoge leeftijd. Dit FND-MKB innovatie project verwacht een bijdrage aan de volksgezondheid en Nederlandse economie te leveren.

Deel dit bericht