AF-12148 | Milde Conservering

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Milde Conservering
Projectnummer: AF-12148
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 3.194.000
Budget privaat: € 3.746.000
Projectleider: Ariette Matser
Projectpartners: Wageningen Research, Hoogersteger Fresh Specialists BV, Struik Foods Belgium V.O.F.,Natural Drinks, FrieslandCampina, Foodcase, Stork Food & Dairy Systems, Aerox, OMVE Netherlands BV,IXL Netherlands BV, Multivac, Uhde, NVWA


Samenvatting

Het doel is toegevoegde waarde te leveren voor de levensmiddelensector door nieuwe conserveringsmethoden verder te ontwikkelen en versneld geschikt te maken voor industriële implementatie zodat de kwaliteit, houdbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van voedselproducten vergroot wordt. Centraal staat het verhogen van de fundamentele en toegepaste kennis rond milde conservering technologieën. Deze kennis wordt gebruikt om implementatierisico’s (technologisch, chemische en microbiologische veiligheid, consumentenacceptatie) te reduceren en innovaties te realiseren in veilige en duurzame voedselsystemen met hoge toegevoegde waarde.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht