AF-15271 | Mest vol waarden II

admin2016, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Mest vol waarden II
Projectnummer: AF-15271
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 50.000
Budget privaat: € 50.000
Projectleider: Luuk Gollenbeek
Projectpartners: Ducares, St. Brancheorganisatie Kalversector, Wageningen University & Research


Samenvatting

Het project Mest vol Waarden 11 toont de haalbaarheid aan van het zuiver winnen van hoogwaardige stoffen uit kalvermest anders dan fosfaten, stikstof of energie. Het beoogt zo meer meerwaarde te halen uit kalvermest waardoor mest een waardevolle grondstof wordt voor de biobased industrie. Het project is onderdeel van het grotere project Mest vol Waarden en het vervolg op Mest vol Waarden 1, dat momenteel loopt (gefinancierd door de kalversector).

De innovatieopgave is om met raffinage van mest biorenewables (anders dan fosfaten en nitraten) te destilleren waardoor nieuwe opbrengsten en daarmee toegevoegde waarde ontstaat. Dit verbetert de economische positie van de kalversector aanzienlijk, evenals de positie van de gebruiker van de gewonnen grondstoffen.

Het project brengt de samenstelling in beeld van kalverfeces en urine (incl. micro-componenten als bioactieve stoffen) en er wordt onderzocht hoe die stoffen optimaal uit de mest geïsoleerd/geraffineerd kunnen worden. Met potentiele gebruikers van de stoffen worden mogelijke toepassingen geinventariseerd en wordt de markt verkend. Simultaan wordt samen met de kalversector onderzocht of, en zo ja, hoe de gehaltes aan waardevolle componenten beinvloed kunnen worden, waarbij de wijze van beinvloeden volledig moet passen in een duurzame kalverhouderij.

Het project gebruikt recent ontwikkelde kennis op het gebied van proteomics en metabolomics, evenals up-to-date raffinage- en andere bewerkingstechnologieën. Daarnaast is ontwikkeling van gamma kennis noodzakelijk voor ontwikkeling van eventuele farmaceutische- en voedingstoepassingen zonder conflicten met de vigerende regelgeving en imago van producten, dan wel op welke wijze en termijn de regelgeving aangepast kan worden.

Links: 

Deel dit bericht