AF-12040 | Kleinschalige bioraffinage

admin2013, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Kleinschalige bioraffinage
Projectnummer: AF-12040
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 3.304.000
Budget privaat: € 3.351.000
Projectleider: Chris de Visser René van Ree
Projectpartners: ABC Kroos, Algae Food & Fuel, Algaecom, Appeven, BioClear, BIONND, Bodec, BOM Aqua, Byosis, Cosun, CSVCOVAS, Den Ouden Groen Recycling, DSD, Ecofys, DLO, Eneco, Feyecon, Flevosap, Greenport Venlo Innovation Centre, Heijmans, Hoogesteger, HVC, Imperial Ventures, Kelstein, Keulen Groep BV, KplusV Advies / ProLeaf consortium, Laarakker, Melkveehouderij Geenen, Natuurgas Overijssel, Nettenergy, Productschap Akkerbouw, Schulp Sap, Syncom, Van Antwerpen Milieutechniek, Van Benthum, Van der Poel, ZLTO, Wageningen Research


Samenvatting

De PPS Kleinschalige Bioraffinage houdt zich bezig met decentrale bioraffinagestappen van enkele uiteenlopende biomassastromen zoals groen blad (bietenblad, stevia), maïs, suikerbieten en aquatische biomassa als kroos en algen. Daarnaast onderzoekt de PPS het proces van anaerobe vergisting en bestudeert het project een methode om grondstoffen te screenen op hun potentiële waarde voor valorisatie via raffinage. Tenslotte tracht de PPS op basis van deze activiteiten te komen tot de bepaling van succesfactoren voor raffinage op kleine schaal.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016

Deel dit bericht