AF-16026 | Isolatie van hoogwaardige componenten uit kippenmest

admin2017, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Isolatie van hoogwaardige componenten uit kippenmest en onderzoek naar verschillende toepassingen in de kunststofsector
Projectnummer: AF-16026
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2017-2018
Budget publiek: € 180.000
Budget privaat: € 180.000
Projectleider: Jacco van Haveren
Betrokken partijen: DEP, Orgafert, DSM Engineering Plastics, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?

Kippenmest wordt op dit moment voor een groot deel gebruikt voor de opwekking van energie. De mest bevat echter componenten die interessant zijn voor de verwerking tot kunststoffen.

Wat doet het project eraan?

In het project wordt een proces ontwikkeld waarbij deze componenten uit de mest worden gewonnen voordat de mest in een biomassacentrale wordt verbrand voor de opwekking van energie.

Wat levert het project op?

Wanneer het proces in gebruik kan worden genomen, ontstaat er een nieuwe mogelijkheid om kunststoffen te produceren uit hernieuwbare bron. De afhankelijkheid van fossiele grondstoffen wordt daarmee verkleind.

Links

Rapportage 2017

Deel dit bericht