AF-16094 | Gerichte LC-MS methoden voor gelijktijdige detectie en kwantificering van voedselallergenen

admin2017, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Implementeren en optimaliseren van gerichte LC-MS methoden voor gelijktijdige detectie en kwantificering van de belangrijkste voedselallergenen
Projectnummer: AF-16094
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2017 – 2020
Projectleider: Twan America
Betrokken partijen: Allergenen Consultancy, Intertaste,  Nutrilab, Wageningen University & Research.


In dit onderzoeksproject worden gerichte detectiemethoden met behulp van massaspectrometrie (LC-MS/MRM) opgezet om de meest belangrijke voedselallergenen in één analyse gedetailleerd te kunnen detecteren en te kwantificeren. Volgens EU regulatie 1169/2011 worden voedselproducenten verplicht om de mogelijke aanwezigheid van 14 bronnen van allergenen (i.e. gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, pinda, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, lupine, weekdieren (mossel) en zwaveldioxide/sulfiet te labelen op hun product. De detectie van deze allergenen gebeurt momenteel grotendeels middels ELISA-analyse.

Deze ELISA-analyses hebben enkele beperkingen en/of nadelen. Zo wordt detectie meestal gedaan op productgroep en niet specifiek op de allergene componenten (epitopen) in het product.
De antilichamen die gebruikt worden in de ELISA-analyse herkennen vaak meer dan de specifieke epitoop en zijn niet voldoende specifiek in hun herkenning (kruisreactiviteit). Tevens worden de ELISA-analyses per productgroep apart uitgevoerd. Er is geen multiplex methode beschikbaar waarmee meerdere (of de gehele set) allergeengroepen tegelijk kunnen worden gemeten. LC-MS/MRM levert de mogelijkheid om zeer selectief en zeer gevoelig meerdere eiwitsequenties te detecteren in één enkele analyse.
Het gebruik van LC-MS/MRM levert een gerichte detectie van de diverse eiwitcomponenten (epitopen) die verantwoordelijk zijn voor de allergene reactie. Het aantal epitopen in allergene producten is veel groter dan de 14 productgroepen die hierboven vermeld staan. Zo bevat gluten, en ook pinda, ruim een tiental epitopen die niet allemaal even sterk immunogeen zijn. LC-MS/MRM maakt het mogelijk om een breder scala van deze epitopen specifiek te detecteren en ook te kwantificeren.

Doel van dit project is om ten behoeve van enkele “food-screening”-bedrijven deze gerichte LC-MS/MRM detectiemethoden voor bovengenoemde allergenen op te zetten, deze methoden vervolgens te optimaliseren, te valideren via vergelijking met bestaande ELISA analyses en dit vervolgens zodanig te implementeren om via multiplex analyse de detectie van meerdere allergenen/epitopen per analyse mogelijk te maken.

Links:

Deel dit bericht