AF-12518 | HDL functionality

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: HDL functionality
Projectnummer: AF-12518
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013 – 2016
Budget publiek: € 387.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Ronald Mensink.
Projectpartners: TI Food and Nutrition, TNO, Unilever R&D, Universiteit Maastricht/MUMC+.


Samenvatting Epidemiologische gegevens laten duidelijk zien dat een lage high-density lipoproteïne (HDL) cholesterolconcentratie een risicofactor vormt voor de gezondheid van hart en bloedvaten in relatie tot ziekten (CVD). Echter uit recente klinische studies blijkt dat verhogen van de HDL-cholesterol concentraties in plasma op zich het CVD-risico niet kan verlagen. Dit geeft wel aan dat het begrip over het HDL-cholesterolmetabolisme en de gezondheidseffecten van HDL-cholesterol via het verhogen hiervan door middel van interventies beperkt is. Zodoende bestaat er een groeiende behoefte om de werkelijke invloed van het verhogen van het HDL-niveau in plasma en meer in het bijzonder, om te begrijpen hoe de HDL-cholesterolconcentratie in het plasma te vergroten en tegelijkertijd de HDL-functionaliteit te verbeteren. Dit laatste wordt als cruciaal beschouwd vanuit het oogpunt om via interventies het CVD-risico te verminderen. Het doel van het project om een beter begrip van het verband tussen de diverse markers voor HDL-functionaliteit en het functioneren van de bloedvaten te krijgen. Uiteindelijk moet het onderzoek de mogelijkheid scheppen om productinnovaties met onderbouwde gezondheidsclaims te realiseren om zodoende voordelen te kunnen bieden op het gebied van de cardiovasculaire gezondheid en het CVD-risicomanagement. Het project vormt een uitbreiding op een al lopend project op het gebied van vasculaire functiemarkers.

Links

Website
Rapportage 2014
Rapportage 2016
Eindrapportage

Deel dit bericht