AF-16073 | Groente als ingrediënt

admin2017, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Groente als ingrediënt
Projectnummer: AF-16073
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2017 – 2019
Projectleider: Monique Vingerhoeds
Betrokken partijen: Gemeente Helmond, GGD Hart voor Brabant, Hutten Groep, Peter van Halder, Proverka, Scelta Mushrooms, Stichting HAS KennisTransfer en Bedrijfsopleidingen, Stichting Jong Helmond Lekker Gezond, Stichting ORO, Wageningen University & Research


Om de groenteconsumptie substantieel te stimuleren bij jongeren (12-18 jaar), met name bij lage SES en allochtone Nederlanders, is er behoefte aan een sterke verbreding van het productaanbod. Naast verse minimaal bewerkte groenten, zijn juist de groenterijke producten, die verwerkte groenten bevatten, interessant. Het doel is het verhogen van de groenteconsumptie door het ontwikkelen van een gevarieerd productaanbod geschikt voor eetmomenten buiten de warme maaltijd.

Bij het ontwikkelen van commercieel haalbare (verse) groente- en groenterijke producten is de houdbaarheid van minimaal 10 dagen een knelpunt dat een innovatieve aanpak vereist. Bij het huidige beperkte aanbod van groenterijke producten voor eetmomenten buiten de warme maaltijd, is het gehalte aan toegevoegd zout, suiker of (verzadigd) vet hoog, waardoor met een hogere groenteconsumptie, een ongewenste hoge inname van ongezonde nutriënten gepaard gaat. Een laag gehalte aan deze nutriënten bij het ontwikkelen van innovatieve nieuwe groenterijke producten is een uitdaging.

Diverse groepen in de samenleving zijn moeilijk te bereiken als het gaat om het stimuleren van gezond eetgedrag. Dit betreft vooral jongeren, met name vanuit lage SES en van allochtone herkomst. Dit project betrekt deze groepen vanaf de start bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe groenteproducten. De verwachting is dat het zal leiden tot een nieuwe aanpak rond productontwikkeling en onderzoek bij deze specifieke doelgroepen in real-life situaties.

Er was tot nu toe weinig aandacht voor lage SES en allochtone Nederlanders, terwijl deze doelgroepen vaak ongezonde voedselkeuzes maken. Dit onderzoek levert groenteproducten op die aansluiten op de behoeften van deze doelgroepen. Door juist deze groepen te helpen.

Links:

Deel dit bericht