AF-12156 | Groene grondstoffen suikerbiet

admin2013, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Groene grondstoffen suikerbiet
Projectnummer: AF-12156
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 216.000
Budget privaat: € 430.000
Projectleider: Ingrid van der Meer
Kennisinstelling: Stichting DLO, Wageningen University & Research
Betrokken partijen: DSM, Royal Cosun, SESVanderHave Nederland BV.


Samenvatting Het project richt zicht op het maken van een prototype chemiegrondstoffenbiet, en het ontwerpen van een bijbehorend bioraffinageprotocol dat past in de bestaande suikerbietprocessing.

Links
Website
Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Eindrapportage

Deel dit bericht