AF-14103 | Geïntegreerde bestrijding van bodemziekten in bio grondgebonden kasteelten

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Geïntegreerde bestrijding van bodemziekten in bio grondgebonden kasteelten
Projectnummer: AF-14103
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2014-2015
Budget publiek: € 120.000
Budget privaat: € 120.000
Projectleider: André van der Wurff
Projectpartners: Bionext, Bioverbeek BV, GreenShield, LBI, Orgapower, Tuinbouwbedrijf F.J.J. de Koning B.V., Wageningen Research.


Samenvatting

In de biologische glastuinbouw zijn bodemgebonden ziektes een groot knelpunt. Met name wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne sp.) en pathogene bodemschimmels zoals  Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum en Pyrenochaeta lycopersici (kurkwortel) zorgen in de vruchtgroententeelt voor problemen. In de teelt van bladgewassen spelen ook Pythium en Sclerotinia een rol.

Compost wordt in het algemeen aanvaard als een belangrijk middel om de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen zoals aaltjes te verbeteren. Ondanks dat er in de literatuur veel informatie over compostweerbaarheid beschikbaar is, ontbreekt het over een eenduidig raamwerk en komt de praktijk dus niet verder dan de bevinding dat composten erg kunnen verschillen.

Link:

Deel dit bericht