AF-15214 | FoodFraudChecklist Ontwikkeling assessment voor de food service

admin2016, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: FoodFraudChecklist Ontwikkeling assessment voor de food service
Projectnummer: AF-15214
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2016-2019
Budget publiek: € 100.000
Budget privaat: € 100.000
Projectleider: Saskia van Ruth
Projectpartners: Gilde van Nederlandse Meesterkoks, KLM Catering services Schiphol BV,  Restaurant De Echoput,  Sodexo B.V.,  VU University Amsterdam, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Doel en aanpak. Het huidige project  heeft tot doel om de food service sector te wapenen tegen voedselfraude  door een assessment te ontwikkelen waarmee  partijen  in deze sector het risico van voedselfraude  kunnen  inschatten  en vervolgens  gepaste beheersmaatregelen kunnen  nemen.

In het project  zal kennis van voedselfraude-risicofactoren in de food service sector/horeca worden ontwikkeld; relevante  voedselfraude  indicatoren  ge’identificeerd; en vervolgens  verwerkt in een op deze sector afgestemde  assessment checklist. Deze ‘FoodFraudChecklist’ zal uiteindelijk vrij  beschikbaar gesteld worden.  De unieke kennis omtrent voedselfraude-risicofactoren is de afgelopen jaren door de kennispartners opgebouwd.  Dit heeft o.a. geresulteerd in een GFSI/SSAFE assessment tool voor de voedingsmiddelenindustrie, het huidige  project  bouwt  hierop voort maar richt  zich specifiek op de food service sector waar voedselfraude  nag onderbelicht is.

Impact. Het beheersen van voedselfraude  verhoogt  de betrouwbaarheid van ons voedsel; voorkomt zowel aanzienlijke economische en imago-schade van de eigen food service organisatie, als oak de food service sector en de betrokken  keten; verkleint de kans op voedselfraude  gerelateerde voedselveiligheidsissues; en voorkomt maatschappelijke onrust.  Wetenschappelijk  gezien zal de kennis een belangrijke toevoeging  zijn aan het kennisdomein over voedselfraude-risicofactoren hetgeen wereldwijd nag in de kinderschoenen staat.

Nieuwe kennis. Er wordt kennis ontwikkeld over relevante voedselfraude-risicofactoren en indicatoren in de food service sector. Deze kennis wordt  ge’implementeerd in de op deze sector afgestemde  checklist en deze zal bedrijven mogelijkheden bieden om het risico van voedselfraude  beter te beheersen, zelf minder  bedrogen  te worden, en hun verantwoordelijkheid te nemen om met meer zekerheid consumenten het product  aan te bieden waarvoor  deze betalen.

Links

Website

Rapportage 2016
Rapportage 2017

Deel dit bericht