AF-14268 | Extractie en valorisatie van microcellulosevezels uit bietenpulp

admin2015, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Extractie en valorisatie van microcellulose-vezels uit bietenpulp
Projectnummer: AF-14268
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2015-2017
Budget publiek: € 541.000
Budget privaat: € 541.000
Projectleider: Martien van den Oever
Projectpartners: Cosun, Cugla, Mebin, Cebo Holland, Wageningen University & Research


Commerciële microcellulosevezelproducten (MCF) zoals Avicel worden momenteel geproduceerd uit houtpulp. Houtpulp wordt echter steeds duurder en de omzetting van houtpulp naar MCF is een relatief duur en milieuonvriendelijk proces. Voordeel van de microcellulose die in suikerbietenpulp aanwezig is dat het betrekkelijk eenvoudig kan worden geïsoleerd. De MCF uit bietenpulp heeft daarbij van nature een losse netwerkstructuur en vormt een waterige suspensie met pseudo-plastische eigenschappen. Afhankelijk van het ontsluitings- en extractieproces wordt een stabiele suspensie gevormd, die een sterk watervasthoudend vermogen heeft. Om inzet als hydrocolloïd in de diverse toepassingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de eigenschappen (fysische en chemische), flocculatie en resuspensiegedrag van de bietenpulp-MCF te kennen, te beheersen in het proces en in te kunnen zetten in specifieke applicaties.

Het doel van dit project is de optimale duurzame aanwending van bietenpulp voor de coproductie van biobased en foodproducten, met de focus op de cellulosefractie. Primair doel is om de kwalitatieve eigenschappen van MCF te kunnen begrijpen en van daaruit toepassingen te ontwikkelen. Daarnaast is meer inzicht nodig in de MCF-eigenschap-functionaliteit relaties en de eisen die worden gesteld aan het MCF-extractieproces bij de inzet in diverse toepassingen. Als toepassing wordt gekeken naar de inzet van MCF uit bietenpulp als verdikkingsmiddel, versterkingsmiddel, structurant, stabilisator, binder of emulgator in diverse food- en non-foodproducten.

Links
Website
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Eindrapportage

Deel dit bericht