AF-14203 | Beheersing van Campylobacter pluimvee

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Beheersing van Campylobacter pluimvee
Projectnummer: AF-14203
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 1.680.000
Budget privaat: € 1.720.000
Projectleider: Miriam Koene
Projectpartners: LTO/NOP, NEPLUVI, NVP,Pluimned, Wageningen University & Research


Samenvatting Campylobacter is een belangrijke veroorzaker van voedsel gerelateerde infecties bij de mens. Doel van deze PPS is het aandeel Campylobacter positief pluimvee(vlees) te reduceren. Daartoe worden een aantal interventies onderzocht op effectiviteit en inpasbaarheid op praktijkschaal in Nederland. Deze PPS is onderverdeeld in 4 onderzoekslijnen:

  1. Reductie van Campylobacter op het primaire bedrijf.
  2. Vaccinatie.
  3. Bepalen van de relatie bevuiling van de dieren bij aanvoer bij slachthuis en het Campylobacter niveau op het eindproduct, met als doel dit bij een bevestiging van een relatie te gebruiken als sturingsmechanisme.
  4. Slachthuisinterventies.

Links
Website
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht