AF-14104 | Alternatieve eiwitbronnen

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Alternatieve eiwitbronnen
Projectnummer: AF-14104
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2014-2016
Budget publiek: € 128.000
Budget privaat: € 100.000
Projectpartners: Legpluimveehouder, Louis Bolk Instituut, Reudink biologisch, Wageningen University & Research


Samenvatting

Een uitgebalanceerde aminozuursamenstelling van rantsoenen is essentieel voor ontwikkeling, groei, productie en gezondheid van productiedieren. De mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige eiwitgrondstoffen te telen zijn beperkt in Noordwest Europa. Door met name de varkens- en pluimveesector wordt daarom een aanzienlijk deel van de eiwitgrondstoffen van elders in Europa of van buiten Europa aangevoerd. Voor de biologische productie geldt een aanvullende eis om voergrondstoffen uit de regio te halen. Met name de voorziening van methionine is in biologische voeders een knelpunt.

Omdat deze door een toenemende vraag nemen de kosten van deze grondstoffen toe. Ook wordt in toenemende mate de vraag gesteld of de import van voergrondstoffen een duurzaam en sociaaleconomisch houdbaar systeem is. Vanuit de sector is er daarom een roep voor alternatieve eiwitbronnen die voldoen aan de behoefte van de verschillende diersoorten en die regionaal kunnen worden betrokken.

Dit voorstel heeft drie focusgebieden: alternatieve eiwitgewassen, insecteneiwit en eiwit afkomstig van algen en/of eendenkroos. Van Krimpen (2012) en Veldkamp (2012) hebben voor respectievelijk eiwitgewassen en insecteneiwit nagegaan wat de potentiele bijdrage van deze producten kan zijn aan rantsoenen van productiedieren op basis van wat in de literatuur bekend is. In navolging hiervan zijn op beperkte schaal teelt- en voerexperimenten opgezet. Vanuit het LBI is de laatste 10 jaar gewerkt aan de teelt van alternatieve eiwitgewassen, ook in mengteelt met granen. Daarnaast zijn recentelijk voerpilots met algen bij pluimvee uitgevoerd.

Dit voorstel beoogt de uitvoer van, of het aansluiten bij, een  aantal praktijkpilots op het gebied van het telen / kweken en vervoederen van plantaardige eiwitalternatieven, insecteneiwit en algen.

Links:

Deel dit bericht