AF-17068 | Effecten van maternale insulinegevoeligheid en hyperglycemie tijdens de zwangerschap

Bert van Rees2018, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Effecten van maternale insulinegevoeligheid en hyperglycemie tijdens de zwangerschap op uitkomsten van moeder en kind
Projectnummer: AF-17068
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 236.000
Budget privaat: € 236.000
Projectleider: Maaike Oosterveer
Betrokken partijen: Danone Nutricia Research, , UMCG, Medisch Centrum Leeuwarden


Wat is er aan de hand?
Steeds meer vrouwen hebben overgewicht of obesitas op het moment dat ze zwanger (willen) worden. Daarmee lopen ze een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes (GDM) en andere korte en langere termijn complicaties voor moeder en kind. Wereldwijd is er inmiddels sprake van GDM in 1 op de 7 zwangerschappen.  Inzicht in de onderliggende metabole oorzaken van GDM vroeg in de zwangerschap kan mogelijke complicaties helpen te voorkomen.

Wat doet het project eraan?
Op dit moment worden alleen zwangere vrouwen met een verhoogd risicoprofiel getest op zwangerschapsdiabetes. Deze test wordt na zes maanden zwangerschap uitgevoerd. Alleen vrouwen waarbij de glucoseconcentratie ernstig verstoord is, krijgen een GDM-diagnose. Uit recent onderzoek blijkt echter dat milde veranderingen in de insulinegevoeligheid al veel eerder in de zwangerschap zijn te meten. Dit zou sneller reageren en behandelen mogelijk maken.  In dit project wordt onderzocht of er inderdaad een relatie is tussen veranderingen in insulinegevoeligheid van de moeder vroeg in de zwangerschap en mogelijke gevolgen voor moeder en het kind.

Wat levert het project op?
De uitkomsten van het project vormen een solide basis voor het ontwikkelen van interventies gericht op behandeling en/of preventie van GDM bij de moeder. Tevens biedt het een mogelijke interventie gericht op de gevolgen van GDM voor het kind die tot een verbetering van de gezondheid op korte en langere termijn kunnen leiden. Tenslotte vormen de inzichten een nieuw uitgangspunt voor verdere discussie over richtlijnen voor het testen op GDM, bijvoorbeeld een bredere en eerdere screening gericht en/of een aangepaste methode voor het vaststellen van insulinegevoeligheid.

Link:

 

Deel dit bericht