AF-17067 | Prebiotica en stoelgang

Bert van Rees2018, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projectinfo Projecttitel: Prebiotica en stoelgang
Projectnummer: AF-17067
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2018-2021
Projectleider: Clara Belzer
Budget publiek: € 322.000
Budget privaat: € 320.000
Projectpartners: AMC Emma Children’s Hospital, FrieslandCampina, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Vijf procent van de kinderen onder de 4 jaar heeft problemen met obstipatie genoemd. Dit heeft consequenties voor het kind, het gezin en de gezondheidszorg. De kwaliteit van leven van het kind wordt hierdoor sterk verlaagd en daarmee ook de kwaliteit van leven van de ouders. De geschatte kosten van deze patiënten voor de gezondheidszorg zijn 15 miljoen euro per jaar. Aangenomen wordt dat het aantal gezonde kinderen dat moeite heeft met de stoelgang nog vele malen groter zal zijn. Voeding is één van de oorzaken.

Wat doet het project eraan?
Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat voedingsvezels waaronder prebiotica een rol kunnen spelen in verlichten van de klachten. Toch ontbreekt het vooralsnog aan overtuigend bewijs. In dit project worden prebiotica worden getest in gezonde kinderen die moeite met de stoelgang hebben en in kinderen met obstipatie.

Wat levert het project op?
De verwachting is dat de resultaten van dit project zullen leiden tot nieuwe producten die de stoelgang van jonge kinderen verbeteren.

Link:
Rapportage 2018

Deel dit bericht