AF-15501 | A new pathway for transfer of genetic material in lactic bacteria

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: A new pathway for transfer of genetic material in lactic bacteria
Projectnummer: AF-15501  
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2015 – 2016
Budget publiek: € 45.000
Budget privaat: € 45.000
Projectleider: Eddy Smid
Projectpartners: TiFN, NIZO, Wageningen UR, CSK, DSM


Samenvatting Efficiente keten preventie reststromen In een project op het gebied van stam- en startercultuur-engineering ten behoeve van de beïnvloeding van de productfunctionaliteit wordt aandacht besteed aan het gebruik van de voordelige eigenschappen van mengcultures voor voedselfermentatieprocessen in een industriële setting. Bepaalde resultaten uit dat project worden in dit project nader uitgewerkt om de validiteit van eerdere bevindingen te verifiëren en te onderbouwen.

Link
Eindrapportage

Deel dit bericht