Vijftien kansen in het buitenland onderzocht

Bert van ReesNieuws

Vijftien consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben het afgelopen jaar via Seed Money projecten onderzocht hoe ze met een interessante business case kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een land- of tuinbouwsysteem buiten Nederland. Alle projecten kijken hoe ze kunnen bijdragen aan de kennis- en innovatieagenda van de topsectoren. Ondanks de Covid-19-beperkingen wisten veel consortia een helder beeld te krijgen over de haalbaarheid van hun ideeën, de haalbaarheid van internationale samenwerking en over de vervolgstappen die nodig zijn om tot concrete resultaten te komen.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in 2020 gezamenlijk een oproep voor Seed Money Projecten (SMP) georganiseerd. Deze projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlands MKB. Afgelopen jaar hebben vijftien consortia gebruik gemaakt van deze regeling. De resultaten zijn op 10 december online gepresenteerd.

Verduurzamen van productie
In Oost-Azië zijn vier projecten uitgevoerd. Zo is in Japan is onderzocht hoe Nederlandse bedrijven als Trioliet, CRV en SAC Milking Equipment kunnen bijdragen aan de verduurzaming en robotisering van de Japanse melkveehouderij. In China liep een onderzoek naar de mogelijkheden om de productie van kruiden voor traditionele Chinese medicijnen te verduurzamen door de productie in kassen te doen. Hierbij  waren Nederlandse bedrijven als Duijvestijn Tomaten, Dutch Greenhouse Delta, Fresh Group, Rebel Nature, Smit Kwekerijen, Ter Laak Orchids en Van der Voort betrokken. In Maleisië bracht HyGear de mogelijkheden in kaart om reststromen van palmolieproductie te gebruiken voor waterstofproductie.

Duurzame veehouderij in Mekong Delta
In Vietnam inventariseerde een project de mogelijkheden van duurzame veehouderijsystemen in de Mekong Delta. In deze Vietnamese hotspot voor de veehouderij spelen een aantal issues, zoals verzilting, overexploitatie, water- en luchtvervuiling en een hoge dierziektedruk. In het project hebben Cargill Animal Nutrition, Deltares, HAS Den Bosch, Hendrix Genetics, HollandDoor en Nedap gekeken hoe hun kennis ter plekke toegepast kan worden. Deze inventarisatie heeft geleid tot een projectvoorstel en een groot aantal follow-ups.

Valorisatie van algen en braakliggende terreinen
In Afrika draaiden er drie projecten. In Tanzania is onderzocht of de algen in visvijvers een extra inkomstenbron kunnen vormen door ze in te zetten als veevoer of meststof. De Nederlandse bedrijven Viqon en Larive kwamen daarbij tot de conclusie dat vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe interessant de gevonden opties zijn. In Kenia is samen met Vibers en een Nederlandse teler/verwerker van olifantsgras onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de teelt van olifantsgras op braakliggende terreinen en toepassing daarvan richting verpakkingen voor melk en veevoer voor melkveehouderij.

Meteo voor Afrikaanse boeren
Voor het continent Afrika is geïnventariseerd in welk land de beste kansen liggen voor een betaalde meteorologische dienst, toegespitst op de agrarische sector. Met deze dienst kunnen boeren betere beslissingen nemen en afnemers beter inschatten welke kwaliteit en kwantiteit ze kunnen verwachten. Bij dit project zijn de Nederlandse bedrijven Weather Impact en HydroLogic  betrokken. Er zijn concrete ideeën voor een vervolg opgedaan.

Voedselverspilling terugdringen
Vijf consortia onderzochten hun kansen in Zuid-Azië. In India zijn twee projecten uitgevoerd. In één van deze projecten werd gekeken of het mogelijk is om een taskforce op te zetten om de hoge  voedselverspilling in India te verminderen. Via deze SMP zijn er goede relaties opgebouwd, is duidelijk geworden waar de hotspots zitten voor voedselverlies en – verspilling en zijn er gesprekken gaande met grote multinationals (Unilever / Bayer) die in India aan de slag willen gaan. In 2021 staat er een virtuele handelsmissie gepland met minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij dit onderwerp ook hoog op de agenda staat.

Aardappelteelt professionaliseren
In Bangladesh is door Advance Consulting, Agrico, Bayer en Advanced Seed Research & Biotech Centre een haalbaarheidsstudie gestart om het enorm potentieel voor aardappelteelt in het land te verzilveren. In dit project is onderzocht wat de agronomische, economische en sociaal-culturele bottlenecks zijn van verlenging van groeiseizoen en waar de kansen liggen om de kwaliteit van aardappels voor verwerking te verbeteren. Via het project ‘Improving market access for true potato seed in Myanmar’ is gekeken naar de aardappelteelt in Myanmar en in het bijzonder de mogelijkheden voor aardappelzaad: True Potato Seed. Vanuit Nederland zijn hierbij Bejo Zaden, HZPC, Nederlandse Aardappel Organisatie, KWS, Resilience en Solynta betrokken.

Kassen in Nepal
In Nepal iseen project gestart rondom kassen. De Nepalese belangstelling voor kasteelt is groot maar het was nog niet gelukt een eenvoudige kasconstructie te ontwikkelen die voldoende ventileert. Via een SMP is gestart met het ontwikkelen van een kassysteem met een draagconstructie van bamboe, dat aansluit bij de lokale omstandigheden in Nepal. Bij het project waren Beek Advisory Services,  Enza Zaden, Eurofins, Hyplast, Gitzels Plant, Koppert Biological Systems, Ludvig Svensson, Priva, SHR, Van der Knaap rooting/growing en VDH Foliekassen betrokken.

Duurzamer en rendabeler
Er draaiden in Zuid-Amerika drie SMP’s. In Brazilië hebben de bedrijven Bioscope, Hiber, Rometron en Syngenta onderzocht of de Braziliaanse sojateelt te verduurzamen is met Nederlandse precisietechnologie. En met resultaat: er is inmiddels een projectvoorstel ingediend voor een Internationaal Topsector publiek-private samenwerking (I-PPS).  In Mexico lag het vergrootglas op de exportketen van vers tropisch fruit. UPM, Aktion Trade en VDH Logistics hebben onderzocht of het mogelijk is een duurzame toeleveringsketen te creëren tussen Mexico en Europa. In Colombia is met onder andere Trouw Nutrition onderzocht op welke manier dure diervoeders vervangen kunnen worden door een eigen teelt van insecten. Dit maakt de pluimveehouderij in Colombia duurzamer én rendabeler.

Presentaties

Deel dit bericht