AgriFoodTop 2022: Kracht

Kracht

Thema dit jaar is ‘Kracht’. Waar zijn we als sector goed in? Hoe kunnen we onze krachten beter bundelen? Op welke gebieden liggen kansen om ons te versterken?
In verschillende sessies wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en uiteraard is er ook weer voldoende gelegenheid om uw netwerk aan te halen en uit te breiden!

Programma

9.30       Welkom  – Kees de Gooijer, CIO TKI Agri & Food

9.35       Opening – Wat we leren in van de actualiteit: kwetsbaarheid en kracht –   Marije Beens, Directeur-Generaal Agro, ministerie van LNV

9.50       Innovatie- de sleutel naar een duurzaam agrifoodsysteem – Margrethe Jonkman, CTO FrieslandCampina

10.20       De kracht van de toekomst – Totally Nuts, de winnaars van studentencompetitie Ecotrophelia presenteren hun concept

10.30       De kracht van verbinding – Dutch Food Week

10.35       Koffie

11.05       Parallelsessies

12.35       Lunch

13.35       Parallelsessies

15.05       Thee

15.25       De kracht van een Nederlandse diamant: agrifood – Sjoukje Heimovaara, Managing Director AFSG, Wageningen University & Research

15.50       De kracht van marketing – Ester van Dusseldorp, Country Manager Benelux & Beyond Tony’s Chocolonely

16.20       Wrap-up – Kees de Gooijer

16.25       Borrel

Parallelsessies

Digital twins in agri en food
Digital twins is een digitale technologie die zich razendsnel ontwikkelt. Digital twins maken een concreet model van een productieproces, een agrisysteem en zelfs een menselijk verteringssysteem toegankelijk voor virtuele experimenten. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld verschillende strategieën voor opschaling concreet met elkaar te vergelijken, nieuw personeel virtueel in te werken en nog veel meer. Humane modellen kunnen worden gepersonaliseerd en zo ontstaan modellen die per individu kunnen laten zien wat de respons op verschillende consumptiepatronen is. Binnen de agrifoodsector wordt op verschillende fronten gewerkt aan digital twins. In de ochtendsessie praten vooraanstaande sprekers u bij over de huidige stand van zaken op het gebied van agri, voedselkwaliteit, voedselproductie en voeding. In de middagsessie gaan we samen met u na welke kennis nog ontbreekt om tot nieuwe doorbraken te komen en welke nieuwe applicaties in het verschiet liggen. Deze sessies worden georganiseerd door TiFN.

Energiebesparing in de foodsector (ochtendsessie)
Minder energie verbruiken is niet alleen financieel aantrekkelijk, het brengt bedrijven ook dichter bij hun duurzaamheidsdoelen. In deze sessie bespreken we de laatste ontwikkelingen en kaders, de uitdagingen bij implementatie en nieuwe mogelijkheden vanuit het onderzoek. We gaan graag met de aanwezigen in gesprek om te horen wat de bottlenecks zijn voor energiebesparing in de foodsector, en welke oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden in beleid, organisatie en onderzoek. De sessie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Welkom. Ariette Matser, WUR, programmateam MMIP D4
  • Creëren van (beleids-)ruimte voor de foodsector om energiebesparing dichterbij te brengen. Gillian Herpers, Manager Duurzaamheid, FNLI
  • Organiseren en bewustzijn creëren voor implementatie energiebesparing in de praktijk. Bertram de Crom, Corporate Manager Environmental Affairs, Royal Cosun/Cosun Beet Company
  • Technologische oplossingen voor energiebesparing in de water-food-energy nexus. Wilfred Appelman, Expertiseleider Separation & Purification, WUR
  • Discussie over bottlenecks, oplossingen en onderliggende kennisvragen

Energieopwekking op het platteland (ochtendsessie)
Elke regio wordt verantwoordelijk voor de opwekking van de eigen duurzame energie. Op het platteland bieden bijvoorbeeld de daken van stallen ideale plekken voor de opwekking van grote hoeveelheden zonne-energie. In deze sessie vertellen boeren hoe ze optimaal profiteren van hun eigen energie. Van mestkoeling tot waterstoftractors.

Human Capital Agenda: Omgaan met droogte (middagsessie)
Boeren en telers moeten onder voortdurend veranderende omstandigheden hun werk doen. Neem bijvoorbeeld de toenemende droogte: dit vraagt om aanpassing van de bedrijfsvoering, maar hoe dan? Om succesvol te blijven moet de huidige manier van werken op de schop. Daarvoor moet je voortdurend nieuwe dingen leren, maar vooral ook leren om te gaan met onzekerheid. Hoe ga je om met een situatie waarbij je het antwoord nog niet weet? Het helpt dan als je een gezonde portie nieuwsgierigheid en creatief denkvermogen hebt. Dit principe geldt niet alleen voor boeren, maar eigenlijk ook voor alle andere ondernemers en werknemers. Want deze maatschappelijke problemen vragen een verandering van de hele productieketen.

In deze parallelsessie, georganiseerd door Groenpact en CIV-Groen, gaan we aan de hand van een praktijkvoorbeeld na hoe je een lerende instelling kunt stimuleren. Bij jezelf én bij de ander. Daarmee is de sessie ook interessant voor toeleveranciers van de boer én voor ondernemers die willen ervaren was een sterkere lerende instelling hen kan brengen. Met inbreng van Miriam van Bree (CIV-Groen), Ine Sturkenboom, (practor Natuurinclusieve Landbouw Terra), een ondernemer en een student die samenwerken aan een ondernemersvraagstuk over droogte.

De kracht van (bio)diversiteit in de landbouw (middagsessie)
Biodiversiteit is een veelal onderbenutte kracht in de landbouw. Door biodiversiteit te bevorderen op het bedrijf, kan tegelijkertijd gewerkt worden aan klimaatbestendigheid, weerbaarheid en duurzaamheid van het bedrijf. Maar hoe ziet dat er uit in de praktijk, hoe kan biodiversiteit gebruikt worden voor voedselproductie en hoe pakt dat financieel uit? Boeren en onderzoekers komen in deze sessie aan het woord over de onvermoede kracht van biodiversiteit en de dilemma’s waar ze tegen aanlopen.

Internationalisering: naar duurzame voedselsystemen via agrologistiek en circulaire landbouw (middagsessie)

De Covid-pandemie, klimaatsverandering en de geopolitieke situatie dwingen landen en regio’s meer dan ooit om na te denken over zelfvoorzienendheid, circulariteit en weerbaarheid van supply chains. Voor de Nederlandse agrifoodsector biedt dit kansen om een bijdrage aan de oplossingen te leveren met kennis en technologie. In deze parallelsessie staan we stil staan bij twee thema’s waarin we kansen zien voor het versterken van publiek-private samenwerking.

Agrilogistiek
De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Logistiek hebben samen met het Post-harvest-netwerk van WUR en RVO het agrilogistieke speelveld in Nederland en haar internationale ambities scherper in kaart gebracht. De studie geeft inzicht in de sterktes en zwaktes van het ecosysteem in Nederland  en wil ook de internationale kansen en belemmeringen die bedrijven zien in kaart brengen. Met de sectorstudie willen we samen met de sector actiever bijdragen aan programmeren van publiek-private acties in verschillende (prio)landen op het gebied van handel, innovatie en investeringen.
Bas Hetterscheid van WUR neemt u mee in de stand van zaken van deze studie en met u in gesprek gaan welke kansen en uitdagingen er liggen om een rol te pakken binnen EU en daarbuiten.

Verwaarding van zij- en reststromen
De ambitie om het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen flink te verminderen en alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk te verwaarden is ook internationaal relevant. Al was het alleen maar omdat de grote hoeveelheid restproducten of voedselverliezen goed zijn voor meer dan 30% van de broeikasgasemissies wereldwijd. Via de Seed Money-projecten zet de topsector in op actief hergebruik en verwaarding van zij- en reststromen in verschillende internationale ketens zoals bananen, cashew en oliepalm.
Wolter Elbersen van Wageningen Research presenteert, samen met iemand uit het bedrijfsleven, een aantal ervaringen uit de projecten.


AgriFoodTop 2022

Op 22 juni 2022 vind de jaarlijkse AgriFoodTop plaats, hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector.

Aanmelden

Deelname aan de AgriFoodTop is gratis. Wel is het verplicht om u vooraf aan te melden.

De registratie is gesloten, maar u kunt hier informeren of deelname nog mogelijk is.Locatie

De AgriFoodTop wordt georganiseerd in Antropia, Driebergen-Zeist

Adres: Hoofdstraat 8, Driebergen-Zeist

Komt u per auto, dan kunt u navigeren naar Q-Park P+R Station Driebergen – Zeist op Stationsweg 15B of Oude, Stationsweg 13, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg

Antropia bevindt zich op loopafstand van het NS-station Driebergen-Zeist