AF-18051 | Echte en eerlijke prijs duurzame producten

Bert van Rees2019, Kernthema Consument en Maatschappij, TKI-projecten

Projecttitel: Echte en eerlijke prijs duurzame producten
Projectnummer: AF-18051
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 1.112.000
Budget privaat: € 1.112.000
Projectleider: Willy Baltussen
Betrokken partijen: ABNAmro, Bionext, EKO Keurmerk, GroentenFruit Huis, LTO, NAO, Rabobank, True Price, Vereniging Biologische Varkenshouders, Wageningen University & Research


Zonder voedsel is leven niet mogelijk. Hiermee leveren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een enorme maatschappelijke waarde. Helaas gaat de productie van voedsel en dranken en sierplanten ook samen metnegatieve impact op mens en milieu – denk aan CO2-uitstoot, watervervuiling en mogelijk gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Een deel van deze negatieve impact wordt met wettelijke middelen gereguleerd, maar vaak zijn bovenwettelijke inspanningen nodig om tot een daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord, duurzaam product te komen. Dit hangt samen met de complexiteit van veel productketens en daarnaast lopen deze ketens over meerdere landen, waaronder landen met minder sterke overheidscontrole.
True pricing, of het bepalen van de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische – en duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. Dit kan producenten helpen om zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten om het juiste product te kiezen, en overheden om op de juiste manier de economie en de duurzaamheidstransitie te stimuleren. De overgang naar meer duurzame productie is niet gratis. Vaak moeten er extra kosten gemaakt worden en staan er risico’s tegenover. Aan de andere kant zijn er duurzaamheidsbaten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. De kosten, baten en risico’s moeten dan over de keten verdeeld worden. Nog te vaak trekken de primaire producenten hierbij aan het kortste eind. Voor een verdeling waarbij dit niet het geval is, geldt de eerlijke prijs.
De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld, onder andere door de kennisinstellingen binnen deze PPS. Wat er echter nog mist, is een duidelijke, breed gedragen methodiek die omarmd is door alle partijen in de sector, en die ook publiek beschikbaar is om door iedereen gebruikt te worden. Ook van de reactie van consumenten is nog te weinig bekend. Helpt kennis van de echte en eerlijke prijs consumenten een betere keuze te maken aan het schap? En zo ja, welke informatie is daarbij het meest efficiënt? De PPS omvat circa twintig praktijkcasussen. Hierin worden de betrokken bedrijven direct geholpen hun producten meer duurzaam te maken. Het agrarische bedrijfsleven in het algemeen, de wetenschap en de maatschappij worden verder geholpen door deze PPS door:
  • Kennis over echte en eerlijke prijs op tastbare ketens, zowel uit de theorie, als uit de praktijkcasussen. De PPS levert een praktische methodiek die ook generiek (voor opschaling) en publiek beschikbaar (voor transparantie) is om verduurzaming te versnellen;
  • Directe toepassingen van de echte en de eerlijke prijs in consumentengoederen met hoge zichtbaarheid, met communicatiestrategieën voor zowel ketenpartijen als het brede publiek.

Links:

Deel dit bericht