NWO-14021 | Voeding en de schadelijke effecten van stress vroeg in het leven

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Voeding en de schadelijke effecten van stress vroeg in het leven
Projectnummer: NWO-14021
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2015 – 2020
Budget: € 666.000
Projectleider: Dr. A. Korosi
Kennisinstelling: Universiteit van Amsterdam
Projectpartners: AMC, Nutricia, Biocrates


Samenvatting

Stress vroeg in het leven kan de hersenontwikkeling ernstig verstoren. Voor de hersenontwikkeling van baby’s is het krijgen van voldoende voedingsstoffen cruciaal. Onderzocht wordt of blootstelling aan stress de kwaliteit van moedermelk bij muizen en mensen beïnvloedt en daarmee de voedingsstatus van hun nageslacht.

Deel dit bericht