TKI-AF-12047 | Verzekerde groei: Burundi Kenia

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Verzekerde groei: Burundi Kenia
Projectnummer: TKI-AF-12047
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 302.000
Budget privaat: € 366.000
Projectleider: Christy van Beek
Projectpartners: Achmea, Envista Consultancy, SoilCares, Wageningen Research, ZOA.


Samenvatting

Een gewasverzekering, een monitoringssysteem voor bedrijfsvoering en bedrijfsprestaties en een adviessysteem voor gewasproductie worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat een systeem dat boeren in ontwikkelingslanden in staat stelt om de productie te verhogen zonder daar financiële onoverkomelijke risico’s voor te dragen.

Links:

Deel dit bericht