FNDH-130061 | Verrijking van peulvruchten

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Verrijking van peulvruchten
Projectnummer: FNDH-130061
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013
Indiener: Top BV


Samenvatting

Peulvruchten bieden perspectief als alternatieve  hoogwaardige eiwitbronnen ter vervanging van vlees, vis en zuivel, welke industrieën negatieve impact hebben op het milieu. TOP BV onderzoekt in dit project de haalbaarheid van een natuurlijke technologie dat duurzamer en effectiever is om de nutritionele kwaliteit van peulvruchten te verhogen t.o.v. het klassieke kookproces op 120 graden dat veel energie kost  en waarbij functionele enzymatische activiteit verloren gaat. Samengevat leidt deze technologie tot:

  • Voedzamere producten;
  • Duurzamer productieproces van peulvruchten dan klassiek koken;
  • Volledig behoud van functionele eigenschappen van peulvruchten;
  • Lang houdbaar functioneel ingrediënt.

Deel dit bericht