AF-15252 | Systeemoplossing ziekten en plagen in bioglasgroenten

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Systeemoplossing ziekten en plagen in bioglasgroenten
Projectnummer: AF-15252
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2016 – 2019
Budget: € 243.000
Projectleider: Marta Streminska
Projectpartners: BioVerbeek, Louis Bolk Instituut, LTO Glaskracht, Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen University & Research


Samenvatting

In de bodemgebonden teelten is er op dit moment veel aandacht voor Fusarium,  wortelknobbelaaltjes, Rhizoctonia en Verticillium. Bij Lisianthus wordt er nog steeds vier of vijf maal gestoomd per jaar en vormen schimmels zoals Fusarium nog steeds een bedreiging voor de teelt. Tegen Verticillium, zoals in trekheesters en biologische vruchtgroenten zijn er geen middelen beschikbaar. In de biologische teelt zijn wortelknobbelaaltjes een belangrijk knelpunt. En in chrysant nemen de problemen met wortelknobbelaaltje toe. Daarnaast wordt er verwacht dat de toelating van een aantal middelen niet verlengd gaat worden, zoals Aaterra in chrysant (Pythium). In de grondgebonden teelten speelt daarnaast de combinatie van verschillende pathogenen een rol. De aanwezigheid van bijvoorbeeld wortelknobbelaaltjes, kan de gevoeligheid voor Verticillium of Fusarium vergroten.

Een alternatief is het sturen op een weerbare bodem. Samen met telers van chrysant en biologische vruchtgroenten is een bodemweerbaarheidsmodel ontwikkeld. De weerbaarheid tegen wortelknobbelaaltjes en Pythium wordt bepaald door structuur (porievolume), microbiële activiteit, plantversterkers zoals calcium en silicium, Identiteit van het organische stof en de samenstelling van klei.

De weerbaarheid is het resultaat van verschillende factoren en vereist dus een systeemaanpak.

Daarnaast kun je met het stapelen van factoren de weerbaarheid verhogen, door het zoeken naar een synergistische werking van a. compost type, b. plantversterkers en c. antagonisten. Doel van het project is daarom het verhogen van bodemweerbaarheid tegen, waardoor gewassen beter bestand zijn tegen o.a. Pythium ultimumVerticillium dahliae en het wortelknobbelaatje Meloidogyne incognito door het stapelen van maatregelen. Voor het onder-zoek naar Verticillium zal hierbij ook nauw samengewerkt worden met onder-zoekers van de Universiteit Gent.

Links

Website

Rapportage 2016

Eindrapportage

 

Deel dit bericht