NWO-13005 | Stimulating early foraging in piglets to accelerate their development and improve their performance around weaning

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Stimulating early foraging in piglets to accelerate their development and improve their performance around weaning
Projectnummer: NWO-13005
Kernthema: Resource Efficiency
Looptijd: 2014 – 2018
Budget: € 671.340
Projectleider: Dr ir J.E. Bolhuis
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Projectpartners: Cargill Animal Nutrition, Coppens Diervoeding.


Samenvatting

De overgang van moedermelk naar zelfstandig vast voedsel opnemen (spenen) is abrupt en geschiedt al heel jong. Het leidt daarom vaak tot welzijns- en gezondheidsproblemen. Idealiter moeten biggen al vóór het spenen wennen aan vast voer. Op speelse wijze experimenteren met vast voer in een prikkelrijke omgeving verbetert hun groei aanzienlijk.

Dit project wil strategieën ontwikkelen die dit vroege foerageergedrag stimuleren. Daarnaast wordt onderzocht of en hoe dit vroege foerageren invloed heeft op de ontwikkeling van biggen. Hierbij worden gedrag, bacteriële kolonisatie van de darm en de daarmee samenhangende maturatie van het maagdarmkanaal en immuunsysteem onderzocht. Naar verwachting versnelt experimenteren met vast voedsel in het vroege leven de gedrags- en fysiologische ontwikkeling van biggen, waardoor ze beter voorbereid zijn op het spenen en biggen minder welzijns- en gezondheidsproblemen zullen hebben.

Deel dit bericht