AF-15505 | Sharp-Basic

admin2016, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Sharp-Basic
Projectnummer: AF-15505
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 622.000
Budget privaat: € 623.000
Projectleider: Pieter van ’t Veer
Projectpartners: DSM, NZO, TiFN, Unilever, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
De groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel voorzien is één van de grootste wereldwijde uitdagingen. Ingeschat wordt dat de voedselproductie jaarlijks met ruim 1% moet groeien om iedereen van gezonde voeding te voorzien. Tegelijkertijd moet de voedselproductie verder verduurzamen en veilige producten leveren die voor iedereen betaalbaar zijn.

Wat doet het project eraan?
In dit project wordt een platform ontwikkeld waarin bestaande kennis over de beschikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid wordt samengebracht. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt in nieuw te ontwikkelen onderzoeksmodellen waarmee wetenschappers kunnen bepalen welke voedingspatronen optimaal duurzaam en gezond zijn.

Wat levert het op?
Op basis van de ontwikkelde modellen kunnen experts adviezen ontwikkelen voor duurzame, gezonde voedingspatronen en zo beleidsmakers en belangrijke spelers helpen om goed onderbouwde keuzes te maken.

Links:

Deel dit bericht