MIT-13006 | Schoon drinkwater in pluimveestal

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Schoon drinkwater in pluimveestal
Projectnummer: MIT-13006
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014 – 2015
Projectpartners: Eastar BV, Hoppenbrouwers Innovations.


Samenvatting

Doelstelling van deze studie is te onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar om een duurzaam systeem te ontwikkelen dat garandeert dat water ten behoeve van pluimvee voldoet aan de daartoe gestelde eisen zonder dat hierbij chemische toevoegingen worden toegepast. Met als doel het reduceren van medicijnen antibioticagebruik in de pluimveesector.

Verder wordt er binnen deze studie onderzoek verricht de momenteel complex methode van cleaning, desinfecteren en coating van leidingsystemen, dat nu plaats vindt tijdens lege stalmomenten, maar onder tijdsdruk moet gebeuren en daardoor niet voldoet aan eisen m.b.tt voedselveiligheid. Aanvrager wil een methodiek ontwikkelen van inwendige en uitwendige coating en desinfectie ter voorkoming van kruisbestemming gekoppeld aan een monitoring systeem gericht op bewaken kwaliteit water op moment van toevoer.

Hoppenbrouwers Innovations onderzoekt de haalbaarheid van een systeem innovatie in watervoorziening van pluimvee waarbij werkmethodiek, verbruiksmaterialen en beheer worden van watervoorziening worden samengebracht.

Deel dit bericht