AF-15102 | Ruwvoerproductie en bodemmanagement

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Ruwvoerproductie en bodemmanagement
Projectnummer: AF-15102
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 740.000
Budget privaat: € 654.000
Projectleider: Wijnand Sukkel
Projectpartners: Agrifirm Group B.V, Barenbrug Holland B.V, CUMELA Nederland, DSV Zaden Nederland B.V., ForFarmersGroup, J. Joordens Zaadhandel B.V., Limagrain Nederland B.V., Louis Bolk Instituut, LTO Nederland, Plantum, Vandinter SEMO B.V, Wageningen & Research, ZuivelNL.


Samenvatting

Mais wordt op veel (biologische) bedrijven vaak afgewisseld met een aantal jaren grasklaver. Ook voor gangbare bedrijven heeft de afwisseling van mais met grasland en vice versa voordelen. Hoe langer de grasland of grasklaver periode, hoe lager de kosten van zaai en grondbewerking per productiejaar. Maar hoe langer de graslandperiode hoe groter het risico op hoge broeikasgasemissie en nitraat uitspoeling bij inwerken. Daarnaast lopen grasklaver opbrengsten na een aantal jaren terug (klaver is een pionier soort) en levert ook een langere monocultuur van mais risico’s op opbrengstderving. Voor een (biologisch) akkerbouwer is een ander halfjarigegrasklaver een veel gebruikte optie, voor een veehouder is het een veel minder aantrekkelijke keuze. Wat is vanuit economisch en vanuit milieukundig (koolstof opslag, broeikasgasemissies, nitraatuitspoeling) oogpunt de meest optimale keuze?

De monocultuur van snijmaïs loopt tegen zijn grenzen aan. Een meer gevarieerd bouwplan is beter in staat om de beschikbare input (licht, mineralen, water, CO2) om te zetten in kwalitatief hoogwaardig ruwvoeder. Ook de lange termijn productiviteit van de bodem zal beter gediend worden met een meer gevarieerd bouwplan.

Het gaat hier om gewascombinaties in de tijd en ruimte (maïs, grasland, groenbemesters, leguminosen).

Links

Deel dit bericht