AF-14201 | Robust broilers 4 healthy humans

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Robust broilers 4 healthy humans: towards zero use of antibiotics
Projectnummer: AF-14201
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2017
Budget publiek: € 387.000
Budget privaat: € 387.000
Projectleider: Ingrid de Jong
Betrokken partijen: Agro Supply, Broederij Van Hulst, Vencomatic, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?

De afgelopen jaren heeft de pluimveesector succesvol gewerkt aan beperking van het gebruik van antibiotica. Daarmee is de kans op antibioticaresistentie bij mensen afgenomen. De sector wil het antibioticagebruik echter nog verder terugdringen en zo mogelijk het gebruik tot nul terugbrengen.

Wat doet het project eraan?

Het project onderzoekt welke stressfactoren tijdens het vroege leven van het vleeskuiken invloed hebben op de gezondheid gedurende het gehele leven. Deze kennis wordt gebruikt om nieuwe, duurzame houderijsystemen te ontwikkelen en om de bestaande systemen zodanig aan te passen dat het dierenwelzijn wordt verhoogd.

Wat levert het op?

Uiteindelijk moeten de projectresultaten bijdragen aan een antibioticavrije vleeskuikenproductie.

Links:

Deel dit bericht