TKI-AF-12048 | Poultry4Food

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Poultry4Food
Projectnummer: TKI-AF-12048
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2017
Budget publiek: € 1.565.000
Budget privaat: € 4.059.000
Projectleider: Gemma Tacken
Projectpartners: Anevei, Avined, LTO/NOP, Nepluvi, NVP, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Geïntegreerd en toepassingsgericht onderzoek voor een duurzame en veilige pluimveeproductie (eieren en vlees). Onderdelen van de PPS zijn gericht op voedselveiligheid (ESBL en Campylobacter), diergezondheid en dierenwelzijn (ingrepen, vogelmijt, voetzoollaesies, drinkwater, productiesysteem) en milieu (ventilatiebehoefte).

Links
Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Eindrapportage

 

Deel dit bericht