AF-12067 | One Health for Food

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: One Health for Food
Projectnummer: AF-12067
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 4.869.000
Budget privaat: € 4.094.000
Projectleider: Tjeerd Kimman
Projectpartners: Agrifirm, Aviagen, Denkavit, Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland, Ministerie van Economische Zaken, MSD Animal Health, Nederlandse Zuivel Organisatie, Plukon, RIVM, Stichting AVINED, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Universiteit Utrecht, Van Drie Group, VION Food Group, Wageningen University & Research.


Samenvatting
1Health4Food (1H4F) is een publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van dier- en volksgezondheid binnen de Topsector Agri&Food. Het 1H4F consortium ontwikkelt kennis die veehouders in staat stelt rendabel te produceren op een wijze die aantoonbaar veilig en gezond is voor mens en dier.

Links
Website
Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017
Rapportage 2018 
Eindrapportage

Deel dit bericht