NWO-15017 | Nutrition, mitochondria and muscle health in humans: a combined in vivo and in vitro approach

admin2016, Kernthema Gezond en Veilig, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Nutrition, mitochondria and muscle health in humans: a combined in vivo and in vitro approach
Projectnummer: NWO-15017
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2016 – 2020
Budget: € 250.000
Projectleider: Joris Hoeks
Projectpartners: Nutricia Research, FrieslandCampina, University of Maastricht


Samenvatting

Er komen meer ouderen met chronische gezondheidsproblemen en lagere levenskwaliteit. Slechter werkende mitochondria, de energiecentrales van de (spier)cellen, lijken bij te dragen aan verminderde spierkracht. Verschillende voedingscomponenten kunnen de mitochondriële functie in de spier verbeteren maar kennis hierover komt slechts van cel- en proefdierstudies.

Dit project bestudeert de relatie tussen mitochondriële functie en fysieke fitheid in de mens. We vergelijken groepen ouderen die verschillen qua mitochondriële functie (actief versus inactief) en qua spiergezondheid (al of niet fysiek beperkt). Of voeding positief werkt op spier mitochondria, en zo ja via welk moleculair mechanisme, wordt onderzocht in gekweekte spiercellen van jonge en oude personen.

Deel dit bericht