AF-14309 | Nieuwe businessmodellen voor verbinding met consument en burger in biologische voedselketens

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Nieuwe businessmodellen voor verbinding met consument en burger in biologische voedselketens
Projectnummer: AF-14309
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 252.000
Budget privaat: € 251.000
Projectleider:
Projectpartners: Bio+, BIONEXT, CAH Dronten, EKOPlaza, GreenOrganics, Lazuur,Stichting Demeter, Stichting EKO Keurmerk, Triodos Bank, Youth Food Movement, Wageningen Research.


Samenvatting

De kern van de kennis en innovatieopgave van deze PPS is de vraag hoe nieuwe vormen van verbinding tussen bedrijven in de voedselketen en burgers en consumenten, effectief en efficiënt omgezet kunnen worden naar werkbare organisatie en business modellen .Het thema verbondenheid komt voort uit de sociale paragraaf van duurzaamheid en is door de coalitie in deze PPS geagendeerd als zeer relevant voor de verdere ontwikkeling en groei van de biologische landbouw.

Hoofddoelstelling van deze PPS zijn nieuwe business modellen voor de verbinding van bedrijven in de biologische voedselketens met consumenten en burgers. Met verbinding wordt bedoeld het vormgeven aan “verbondenheid als uitgangspunt”: de sociale dimensie van duurzaamheid, gevoed door waarden en wensen van burgers en consumenten:

  • inzicht inverschuivende waardepatronen, houding en gedrag van burgers en consumenten ten opzichte van de bi de ologische voedselketens, als sturing voor de verdere ontwikkeling van de biosector.
  • inzicht in faal- en succesfactoren voor verschillende niveaus van participatie van consumenten en burgers in bedrijven en de bio voedselketen als basis voor succesvol creëren van nieuwe business modellen voor bedrijven.
  • inspiratie voor zowel ontwikkeling en implementatie van nieuwe business modellen in de bio sector als voor verdergaande private regelgeving voor biologische landbouw op dit People- aspect van verbondenheid met burgers en consumenten.

Links

website

Deel dit bericht