FNDM-130042 | Natuurlijke antistoffen ter vervanging van preventieve antibiotica

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Natuurlijke antistoffen ter vervanging van preventieve antibiotica
Projectnummer: FNDM-130042
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014 – 2015
Projectpartners: Feyecon, Mastivax.


Samenvatting

De groeiende antibioticaresistentie is een groot maatschappelijk en wereldwijd probleem. Alleen in Europa al sterven er jaarlijks 25.000 mensen vanwege infecties veroorzaakt door antibiotica resistente bacteriën.

Binnen de veehouderij worden antibiotica nog steeds preventief gebruikt. Inherent hieraan ontstaat antibiotica resistentie. Er is dan ook een sterke wens vanuit de maatschappij, inclusief de veehouders, om het gebruik van antibiotica in de veehouderij terug te dringen. Het overmatig gebruik treft niet alleen de gezondheidszorg (humane als de dierlijke), maar vormt een trans-sectoraal probleem.

Mastivax BV en FeyeCon BV bundelen in dit innovatieproject hun krachten om een proces voor de productie van natuurlijke antistoffen uit biest als antibioticavervanger te ontwikkelen.

Mastivax heeft al deels een methode ontwikkeld en gevalideerd om antistoffen uit biest te isoleren. FeyeCon vult dit aan met kennis van sterilisatie en stabilisatie van natuurlijke stoffen. Bovendien heeft FeyeCon ervaring met het opschalen van oplossingen uit het lab naar industriële schaal.

Deel dit bericht