TKI AF-EU-16010 | MycoKey

admin2016, EU-projecten, Kernthema Gezond en Veilig, Project

Projecttitel: MycoKey
Projectnummer: TKI AF-EU-16010
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2016-2020
Projectleider: Cees Waalwijk
Projectpartners: 32 scientific and industrial partners from Europe and China and associated partners from Argentina, Canada and Nigeria & Wageningen Research


Samenvatting
Dit HORIZON 2020-project is een gezamenlijk initiatief van de EU en China ter vermindering van mycotoxineverontreiniging van voedsel en diervoeder, gericht op maïs, tarwe en gerst. Integratie van diverse gegevens (resistentie van de variëteit, ontwikkelingsstadium van het gewas, veldobservaties, weergegevens) in ICT-tools waarmee stakeholders in de gehele keten de bestemming van hun partijen kunnen aanpassen.

Links
Website
Rapportage 2016
Rapportage 2018

Deel dit bericht