AF-16020 | Myanmar Sustainable Soil Initiative

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Myanmar Sustainable Soil Initiative
Projectnummer: AF-16020
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017 – 2020
Projectleider: Aad Kessler
Betrokken partijen: Nutrient Management Instititute (NMI),  Soilcares Europe B.V.,
Wageningen University & Research.


Samenvatting

In het MYSSIE project werken Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR), SoilCares en het Nutrient Management Institute (NMI) samen om de bodemvruchtbaarheid, en daarmee de agrarische productie, van Myanmar te verbeteren. Hiertoe wordt op maat gesneden advies ontwikkeld over type en hoeveelheid (kunstmest) per bodem-gewas combinatie. Het project bestaat uit 2 delen, t.w. het in kaart brengen van de bodemvruchtbaarheid en ii) het ontwikkelen van specifieke bemestingsadviezen op basis van beschikbaarheid van meststoffen en gewas response. In het MYSSIE project komt bodemkundige kennis letterlijk in de handen van boeren en adviseurs. Wetenschap en bedrijfsleven werken in dit project samen om hoogstaande bodemkundige informatie te generaliseren en te delen met mensen uit de praktijk. Het project maakt gebruik van innovatieve concepten op het gebied van data-interpretatie en ruimtelijke interpolatie en door innovatieve infra-rood technieken voor bodembemonstering.

Links:

Deel dit bericht