AF-12027 | Multifunctionele landbouw

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Multifunctionele landbouw
Projectnummer: AF-12027
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013-2015
Budget publiek: € 2.907.000
Budget privaat: € 3.035.000
Projectleider: Andries Visser
Projectpartners: Coöperatie Boer & Zorg, Federatie Landbouw en Zorg,
LTO Nederland -Vakgroep Multifunctionele Landbouw, Stichting Landzijde,
Vereniging Agrarische Kinderopvang, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Organiseren, uitvoeren en kwaliteitsbewaking van het onderzoek in de PPS. Afstemmen met de betrokken organisaties. Rapporteren en communiceren over de resultaten in afstemming met de hoofdaanvrager.

Links:

Rapportage 2014
Rapportage 2015

Deel dit bericht