MIT 17005 | Predictive Models for Complex Traits

Bert van Rees2017, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Predictive Models for Complex Traits
Projectnummer: MIT-17005
Kernthema: Gezond & Veilig
Looptijd: 2017-2019


Samenvatting

De sterke concurrentiedruk, de marktvraag naar een kwalitatief betere gewassen, behoefte aan een hogere productie en breakthroughs in het analyseren en begrijpen van de complexe eigenschappen van gewassen resulteren in een kans voor de projectpartners. Axia NL BV  en Genetwister Technologies BV voorzien een kans om complexe eigenschappen te analyseren en te vertalen naar een hogere kwaliteit (smaak) van gewassen. Een systematische verbetering van de kwaliteit van gewassen moet er voor zorgen dat de stap gemaakt kan worden van traditionele veredeling om nieuwe soorten te ontwikkelen naar kennis gedreven ontwikkeling gebaseerd op genotyping en phenotyping.

Om dit te realiseren gaan Axia NL BV en Genetwister Technologies BV een Smart Breeding Strategy voor gewassenverbetering ontwikkelen. Het Smart Breeding Strategy model kan op basis van phenotypes en genotypes voorspellen welke smaak het gewas gaat hebben. In dit project wordt deze Smart Breeding Strategy voor het eerst toegepast op tomaten. Dit gewas is hier uitermate geschikt voor omdat tomaten in de loop der jaren op een beperkt aantal eigenschappen veredeld is (waaronder omvang, stevigheid, kleur en houdbaarheid), wat ten koste is gegaan van de genetische variatie en de oorspronkelijke smaak van tomaten. Smart Breeding Strategy kan de genetische variëteit en smaakeigenschappen van tomatenrassen achterhalen en koppelen aan smaak, om zo tot een kwalitatief betere tomaat te komen. De Smart Breeding Strategy stelt de projectpartners in staat om op systematische wijze sneller nieuwe rassen van gewassen met een hogere kwaliteit te ontwikkelen.

Deel dit bericht