MIT 17004 | Gecontroleerde productie van zuivere Aphanizomenon flos aquae

Bert van Rees2017, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Gecontroleerde productie van 100% zuivere Aphanizomenon flos aquae in gesloten bioreactoren voor groei en stress
Projectnummer: MIT-17004
Kernthema: Gezond & Veilig
Looptijd: 2018-2019


Samenvatting

Vele onderzoeken tonen aan dat Aphanizomenon flos aquae (AFA) een ideale verrijking van het dagelijks menu van de mens is. Dit totaalorganisme heeft een hogere voedingsstofdichtheid dan ieder ander bekend levensmiddel. Door haar rijkdom aan vitale stoffen brengt deze alg de eventueel aanwezige tekorten in het menselijk lichaam in evenwicht. In wetenschappelijke literatuur is verder te lezen dat AFA enkele inhoudsstoffen bevat, welke het menselijk beenmerg activeren stamcellen af te geven, welke een positief effect heeft op de stemming (van mensen) en welke in vitro de vorming van tumoren vertragen. AFA groeit nu alleen in de vrije natuur en is tijdens de oogst in enige of meerdere mate vermengd met andere algen, waaronder ook giftige. Er bestaat nog geen productiemethode om AFA op 100% gecontroleerde wijze te produceren.

Binnen dit project willen BSIX Innovations, Groen Agro Control, Plant Lighting en PhenoVation, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, de foodgrade productietechnologie ontwikkelen voor de groei van AFA en de stress van de alg waardoor de productie van de meest gewenste inhoudsstoffen gestuurd dan wel afgedwongen kan worden door modulatie van de bekende procesparameters licht, temperatuur, circulatie, en nutriënten. Het gezamenlijke eindresultaat is de gevonden vernieuwende oplossingen om in een speciale reactor op pilot-schaal de biomassa snel te laten groeien in kunstmatige omstandigheden en het aanmaken van de gewenste inhoudsstoffen die specifiek een gezondheid bevorderend effect hebben. Door de ontwikkeling van de foodgrade productietechnologie kan een uitzonderlijk goede businesscase voor alle projectpartners verwezenlijkt worden.

Binnen het project vindt de ontwikkeling en validatie van het proces en technologie op een pilotschaal plaats. In eerdere haalbaarheidsprojecten is reeds vastgesteld welke kweekparameters invloed hebben op een stabiele en cultuurzuivere propagatie van de basis alg. Tevens is onderzocht op welke wijze de kweek van deze alg op een vernieuwende wijze snel opgeschaald kan worden. Binnen het R&D-samenwerkingsproject wordt onderzoek gedaan naar de invloed van o.a. de omgevingsfactoren lichtintensiteit, fotoperiode, spectrale samenstelling van het licht en type medium (de abiotische factoren) op het proces van groei van de biomassa en de aanmaak van de inhoudsstoffen. Vervolgens vindt de ontwikkelen van de technologie op kleine pilot schaal plaats en vinden werkzaamheden plaats met betrekking tot het ontwerp en design van de prototype installatie, de engineering en bouw van het prototype alsmede testen van de werking en functionaliteiten.

Deel dit bericht