AF-12178 | Meerwaarde Mest en Mineralen

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Meerwaarde Mest en Mineralen
Projectnummer: AF-12178
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 2.836.000
Budget privaat: € 3.116.000
Projectleider: Oscar Schoumans
Projectpartners: LLTB, LTO Noord, Wageningen Research, ZLTO.


Samenvatting

Mestverwerking (MVI) icm Rioolwaterzuivering (RWZI) richt zich op nieuwe mestinnovaties om tot valorisatie van de waardevolle bestanddelen te komen die gelet op de plaatsingsruimte niet meer plaatsbaar zijn in de landbouw.

Koeien & Kansen geeft, samen met een proefbedrijf en 16 melkveehouders, antwoord op de vraag hoe melkveebedrijven zich kunnen ontwikkelen om te gaan voldoen aan Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en Nitraatrichtlijn. Met oog voor de balans tussen het bedrijf en de omgeving en biodiversiteit. In 2014 is het project ingericht om te werken de nieuwe uitdagingen als water, biodiversiteit en omgeving, maar ook met vraagstukken rondom bedrijfsspecifieke mestwetgeving.

Links:

Deel dit bericht