FNDM-120009 | Meer met Beeter

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Meer met Beeter
Projectnummer: FNDM-120009
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2014
Indiener: Ojah, Phycom, Ten Have Mellema, TDI


Samenvatting

Ojah is producent van de nieuwste generatie vlees- en visvervangers Beeter®. Beeter® bestaat momenteel uitsluitend uit duurzaam geteelde soja-eiwit en water. Consumententesten laten zien dat Ojah met dit product internationaal op eenzame hoogte staat. Desalniettemin blijft verdere innovatie wenselijk om in te kunnen spelen op nieuwe vragen vanuit de markt. Textuur, ‘beet’ en smaak alleen zijn nl. niet voldoende in deze huidige tijd waar consumenten steeds nadrukkelijker letten op duurzaamheid, gezondheid en variatie in assortiment. Dit vergt een verdere innovatie op de volgende gebieden:

  • Verdere verduurzaming van Beeter® d.m.v. gebruik van lokale grondstoffen
  • Verbreding van de nutritionele voedingswaarde van Beeter®
  • Uitbreiding van de keuze voor consumenten: productdiversificatie

In het project wordt nieuwe kennis opgedaan op het gebied van lupine en algen waardoor het mogelijk zal worden om de volgende producten te ontwikkelen:

  • Beeter 2.0 – lupine; op basis van 100% lupine
  • Beeter 2.0 – vis; met toevoeging van algen waardoor een volwaardige visvervanger op de markt komt

Om dit te bewerkstelligen zal in het project worden gewerkt aan o.a. de volgende technologische innovaties: effectievere opwerkingsmethoden voor lupine, structuur-functie-eigenschappen relaties van soja/algen en lupine/algen mengsel, en de beschikbaarheid c.q. bioavailability van de hoogwaardige voedingsstoffen in algen.

In het project wordt nauw samengewerkt en gezamenlijk onderzoek uitgevoerd met algenproducent en innovator Phycom, Ten Have Mellema (lupineproducent en varkenshouder) en TDI (specialist in vermarkten nieuwe technologieën).

Deel dit bericht