FNDH-120023 | Lignine-afbrekende enzymen uit paddestoelen

admin2013, Kernthema Circulair, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Lignine-afbrekende enzymen uit paddestoelen
Projectnummer: FNDH-120023
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013-2014
Indiener: Basidiofactory


Samenvatting

BasidioFactory richt zich op de winning van hoogwaardige componenten uit paddenstoelvormende schimmels (basidiomyceten).

Een belangrijke klasse van waardevolle componenten die uniek voorkomen in paddenstoelen zijn lignine-afbrekende enzymen. Deze enzymen gebruikt de paddenstoel om hout(achtig materiaal) af te breken.

Lignine-afbrekende enzymen vinden diverse industriële toepassingen. In deze studie onderzoekt BasidioFactory de haalbaarheid van de productie en industriële toepassing van lignine-afbrekende enzymen afkomstig uit paddenstoelen.

Deel dit bericht